دلی  یا   دلبری  یا  جان   و   جانان نمیدانم

 

             همه هستی تویی:فی الجمله:این و آن نمیدانم  

 

بجز تو در همه عالم دگر دلبر نمی بینم 

 

          بجز تو در همه گیتی دگر جانان نمیدانم

 

بجز غوغای عشق تودرون دل نمی یابم

 

         بجز سودای وصل تو میان جان نمیدانم

 

چه آرم بر در وصلت :که دل لایق نمی افت 

    

         چه بازم در ره عشقت :که جان شایان نمیدانم

 

یکی دل داشتم پر خون :شد آن هم از کفم بیرون

 

            کجا افتاد آن مجنون :درین دوران : نمیدانم

 

نمی یابم تورا در دل : نه در عالم :نه در گیتی

 

                      کجا جویم تو را آخر :من حیرانم نمیدانم 

 


    

ای دوست بیا . که ما تراییم

بیگانه مشو . که آشناییم

اخ باز نمای . تا ببینیم

در باز گشایی . تا در آییم

هر چند نه ایم در خور تو

لیکن چه کنیم ؟ مبتلاییم

چون بی تو نه ایم زنده یک دم

پیوسته چرا ز تو جداییم؟

چون عکس جمال تو ندییدیم

بر روی تو شیفته چرا ییم؟

آن کس که روی خوبت

در حسرت تو بمیرد . ماییم

ماییم کنون و نیم جانی

بپذیر زما . که بی نواییم

تا دور شویم از بر تو

دور از تو همیشه در بلاییم

بس لایق و در خوری تو ما را

هر چند که ما ترا نشاییم

آنچ از تو سزد بجای ما کن

نه آنچه که ما بدان سزاییم

هم زان تو ایم . هر چه هستیم

گر محتشمیم و گر کداییم

از عشق رخ چون عراقی

هر دم غزلی دگر سراییم

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 19:15  توسط   |